pravidla komunity

Chat & Date je místo k poctivému seznamování. Je to místo, kde mohou být všichni sami sebou a mohou být upřímní o tom, kdo jsou a co hledají.

Chceme, aby si všichni mohli svoji cestu na Chat & Date užít a aby naši platformu používali bezpečně a zodpovědně. Milióny lidí po celém světě se spoléhají na to, že pro navazování nových kontaktů poskytujeme a udržujeme bezpečné prostředí. Tyto pokyny jsme vytvořili, abyste si mohli udělat představu o tom, jaké chování je na naší platformě přijatelné a co ne.

Naše zásady jsou vyvíjeny za pomocí naší komunity a odhodlání našich zaměstnanců udržovat bezpečné prostředí pro navazování nových kontaktů.

Zavázali jsme se, že budeme naše zásady neustále aktualizovat, aby přesně odrážely a představovaly rozmanitost našich členů a udržovaly krok s mnoha změnami ve světě..

Chat & Date není místem pro:

Nezletilí

Chat & Date je platformou pouze pro dospělé. To znamená, že vám musí být alespoň 18, pokud se u nás budete chtít zaregistrovat. Pokud najdeme nějaké důkazy o tom, že byste mohli být nezletilí, váš profil zablokujeme. Pokud by k blokaci došlo omylem, vyhrazujeme si právo požádat o identifikaci k ověření vašeho věku.

Chápeme, že někteří členové by si mohli chtít nahrát fotografie svých dětí. Požadujeme, aby děti na fotkách nebyly samotné a aby byly plně oblečené. Tak je bezpečnější pro všechny zúčastněné.

Ve zkratce:

 • Žádní členové mladší 18 let.
 • Žádné fotografie samotných dětí na vaše profilu.

Falešné profily

Když se zaregistrujete na Chat & Date, očekáváme, že se budete reprezentovat upřímně. To znamená, že musíte: použít jméno, které běžně používáte v každodenní životě, použít pouze pravé fotky, na kterých jste vy,nesmíte klamat o tom, kdo jste, ani se vydávat za někoho jiného, nebo jakékoli informace o sobě měnit.

To zahrnuje:

 • Lživé informace o vašem věku a poloze.
 • Zveřejňování nebo rozesílání fotografií, na kterých nejste vy.
 • Zveřejňování nebo rozesílání fotografií upravených ve Photoshopu, ze kterých je zřejmé, že na nich nejste vy.
 • Zveřejňování fotografií, na kterých je váš obličej zakrytý.
 • Zveřejňování fotografií s vodoznaky, logy, překrývajícím textem nebo s výraznými úpravami.

Diskriminace

Jsme velmi různorodá komunita. To znamená, že byste měli vždy respektovat vyznání, zájmy a identitu ostatních lidí. Chat & Date stojí pevně proti projevům nenávisti a diskriminaci.

Za projev nenávisti považujeme (a podnikneme přísnější opatření) obsah, který propaguje nebo toleruje rasismus, bigotnost, násilí, nenávist, dehumanizaci nebo poškozování jednotlivců nebo skupin na základě:

 • rasy
 • etnické příslušnosti
 • postižení
 • věku
 • národnosti
 • sexuální orientace
 • pohlaví
 • genderové identity
 • náboženství
 • vzhledu (včetně hanobení na základě fyzického vzhledu)

Toto zahrnuje:

 • Symboly reprezentující nenávistné skupiny nebo diskriminační víry.
 • Vtipy nebo mémy, které mohou být považovány za urážející nebo necitlivé.
 • Komentování, očekávání nebo vyzývání k ublížení jednotlivci nebo skupině lidí.
 • Hanobení chráněné komunity.
 • Hrozby jakýmkoli osobám nebo skupinám, včetně politických osobností.
 • Snímky, na kterých jsou lidé zobrazeni jako podřadní.
 • Vnucování vašeho názoru o ideální identitě jinému člověku. Například stojíme silně proti hanobení těla nebo prosazování vašeho názoru na to, co je „dobré tělo“ u ostatních lidí.

Obtěžování, napadení nebo zneužívání

Zatímco chceme, abyste se na Chat & Date vyjadřovali upřímně a byli sami sebou, neměli byste to dělat tak, aby se druhá strana cítila nepříjemně nebo v ohrožení.

Toto zahrnuje:

 • Pronásledování, jak online, tak i osobně
 • Nevyžádané obscénní snímky
 • Nežádoucí sexuální návrhy a/nebo komentáře
 • Intimní fotky nebo videa bez souhlasu
 • Sexuální zneužívání online
 • Prodávání sexu
 • Znásilnění
 • Sexuální zneužívání nebo týrání dětí
 • Výhrůžky nebo násilné činy

Podvody

Nepodvádějte členy Chat & Date, ani je žádným způsobem neklamte za účelem finančního prospěchu.

Toto zahrnuje:

 • Sdílení údajů, spojených s vašimi finančními účty (Venmo, PayPal, WeChat, atd.) za účelem příjmu peněz od jiného člena.
 • Pokusy o získání vysoce osobních informací, jako jsou informace o bankovním účtu nebo rodné číslo.
 • Prezentace možnosti získání něčeho na oplátku za odeslání peněz nebo informací.
 • Předstírání romantických záměrů, finančních nebo osobních problémů za účelem získat peníze.

Spam

Spam považujeme za časté odesílání nevyžádaných zpráv za účelem komerční reklamy, z nekomerčních důvodů nebo za jakýmkoli jiným zakázaným účelem.

To zahrnuje:

 • Obsah, jehož cílem je přilákat pozornost pomocí interakce na webu Chat & Date na externí webové stránky, účty, produkty a/nebo služby.
 • Vytváření více účtů za účelem zveřejňování duplicitního materiálu nebo vytváření falešných interakcí.
 • Kopírování/vkládání zpráv a jejich rozesílání ostatním členům.

Propagace a reklamy

Chat & Date není trh. Používání Chat & Date pro komerční účely není povoleno. Toto zahrnuje reklamy nebo propagace akcí, obchodu, hudby nebo vystoupení. Také je přísně zakázáno nezákonné dožadování, což je požadování, pokus o vyžadování nebo získání něčeho od někoho, nebo podněcování druhé osoby k trestnému činu.

To zahrnuje:

 • Fotografie reklam, služeb nebo položek k prodeji.
 • Nabízení jakýchkoli služeb, včetně sexuálních služeb a/nebo služeb společníka/společnice.
 • Získávání lidí pro zábavu pro dospělé.
 • Odkazy na finanční účty.
 • Odkazy na petice.
 • Odkazy na komerční webové stránky a/nebo sdílení podrobností o jakékoli službě založené na předplatném.
 • Odkazy na vaše sociální účty.
 • Nabízení finanční podpory nebo darů.
 • Politické kampaně.

Několik účtů

Abychom na Chat & Date mohli udržovat příjemné prostředí, nepovolujeme žádným členům, aby měli více účtů.

To zahrnuje:

 • Mít současně více než jeden účet.
 • Neustálé vytváření a mazání účtů.

Sdílené účty

Nezakládejte si žádné skupinové účty s partnerem nebo s přáteli. Chat & Date je místo pro jednotlivce, na kterém mohou být sami sebou.

Jak moderujeme

Používáme kombinace automatizovaných systémů a týmu moderátorů k monitorování a kontrole obsahu účtů a zpráv, který by naznačoval porušování našich pokynů a našich podmínek a ujednání. Pokud tato pravidla nebo náš slib upřímnosti nebudete respektovat, moderátor možná přístup k vašemu účtu na Chat & Date omezí, nebo váš účet na Chat & Date trvale odstraní (ať už k tomu jednání došlo online nebo offline).