Eiti į pagrindinį turinį

Bendruomenės gairės

Chat & Date yra vieta, kur reikia nuoširdžiai pasimatyti. Tai erdvė, kurioje kiekvienas gali būti tikras apie tai, kas jis yra ir ko ieško.

Norime, kad visi džiaugtųsi savo kelione per „Chat & Date“ ir saugiai ir atsakingai naudotųsi mūsų platforma. Milijonai žmonių visame pasaulyje pasitiki mumis palaikydami saugią ir patikimą erdvę ryšiams užmegzti. Mes sukūrėme šias bendruomenės gaires norėdami padėti suprasti, kas yra priimtina ir kas nepriimtina elgsena mūsų platformoje.

Mūsų politika yra kuriama padedant mūsų bendruomenei ir įsipareigojus mūsų darbuotojams išlaikyti saugią erdvę ryšiams užmegzti.

Esame įsipareigoję nuolat peržiūrėti savo politiką, kad ji tiksliai atspindėtų mūsų narių įvairovę ir suspėtų su daugeliu pokyčių pasaulyje.

Chat & Date tai ne vieta:

Nepilnamečiai

„Chat & Date“ yra tik suaugusiesiems skirta platforma. Tai reiškia, kad norint prisijungti prie platformos turite būti 18 metų ar vyresni. Jei rasime kokių nors įrodymų, kad galbūt esate nepilnamečiai, užblokuosime jus. Jei taip padarėme per klaidą, pasiliekame teisę paprašyti asmens tapatybės dokumento, kad patvirtintume jūsų amžių.

Suprantame, kad kai kurie nariai norėtų į savo nuotraukas įtraukti vaikus. Prašome, kad vaikai vaizduose neatsirastų vieni ir būtų visiškai aprengti. Tai saugiau visiems dalyvaujantiems.

Trumpai:

 • Jokių narių jaunesnių nei 18.
 • Jokių vienų vaikų nuotraukų.

Netikri profiliai

Kai prisijungsite prie „Chat & Date“, tikimės, kad jūs atstovausite sau sąžiningai. Tai reiškia, kad privalote: naudoti tikrą vardą, tik tikras savo nuotraukas, save pristatyti teisingai, neapsimesti kitu asmeniu ar keisti bet kokią informaciją apie save.

Tai apima:

 • Melas apie jus, įskaitant jūsų amžių ir vietą.
 • Nuotraukų, kurios nėra jūsų, skelbimas ar siuntimas.
 • Skelbti ar siųsti retušuotas nuotraukas, kuriose neesate jūs.
 • Vaizdų skelbimas, kuriuose jūsų veidas yra užtemdytas.
 • Vaizdų su vandens ženklais, logotipais skelbimas, teksto perdengimas arba didelis redagavimas.

Diskriminacija

Esame įvairialypė benduromenė. Tai reiškia, kad visuomet turite gerbti kitų žmonių įsitkinimus, pomėgius ir identitetą. Chat & Date griežtai kovoja su neapykantos kalba ir diskriminacija

.

Turinį kaip neapykantos traktuojame (ir imamės griežtesnių veiksmų paskyroje), kai jis propaguoja rasizmą, žiaurumus, neapykantą, nežmogiškumą ar žalą asmenims ar grupėms remiantis:

 • Rase
 • Etnine kilme
 • Neįgalumu
 • Amžiumi
 • Tautybe
 • Seksualine orientacija
 • Lytimi
 • Lytine tapatybe
 • Religija
 • Išvaizda (įtraukiant patyčias dėl kūno)

Tai apima:

 • Symbolius, reprezentuojančius neapykantos grupes ar diskriminacinius įsitikinimus.
 • Juokus ar memus, kurie gali būti nejautrūs.
 • Komentrai, kviečiantys užgauti ar sužaloti asmenis ar jų grupes.
 • Saugomos bendruomenės šmeižimas
 • Grasinimas asmenims ar jų grupėms, įtraukinat politinius veikėjus.
 • Nuotraukos atvaizduojančios ir mnekinančios žmones.
 • Savo idealo piršimas kitam asmeniui. Pavyzdžiui, griežtai netoleruojame gėdinimo dėl kūno ar prikišant savo nuomonę dėl asmeninių kūno standartų.

Priekabiavimas, grasinimai ar šmeižimas

„Chat & Date“ svetainėje norime, kad galėtumėte išreikšti save geriausiai, tačiau neturėtumėte to daryti taip, kad kiti jaustųsi nepatogiai ar būtų atakuojami.

Tai apima:

 • Sekimas internete ir asmeniškai
 • Nepageidaujami netikri vaizdai
 • Nepageidaujami seksualiniai pasiekimai ir (arba) komentarai
 • Intensyvūs vaizdai ar vaizdo įrašai be sutarimo
 • Seksualinis išnaudojimas internete
 • Prekyba seksu
 • Seksualinis užpuolimas
 • Vaikų seksualinis išnaudojimas ir prievarta
 • Grasinimai ar smurto aktai

Apgaulė, Nusikaltimai

Neapgaudinėkite Chat & Date narių, ar tuo labiau, siekdami bet kokios finansinės naudos

Tai apima:

 • Asmeninių finansinių duomenų atskleidimą (Venmo, PayPal, WeChat, kt.), siekiant gauti pinigų iš kitų asmenų.
 • Siekimas gauti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, banko informaciją, kaip banko sąskaitos informacija ar socialinio draudimo numeris.
 • Pasiūlymų teikimas mainais už pinigus
 • Apsimetant romantiniais tikslais, spaudimas gauti pinigų.

Šlamštas

Šlamštine informacija laikome nepageidaujamų žinučių dažną siuntimą, siekiant reklamuoti komercines ar nekomercines paslaugas ar kitas draudžiamas veiklas.

Tai apima:

 • Turinys, skirtas nukreipti srautą ar dėmesį nuo sąveikos Chat & Date į išorines svetaines, paskyras, produktus ir (arba) paslaugas.
 • Kelių paskyrų sukūrimas, kad būtų galima kurti pasikartojantį turinį arba sukurti netikrą įsitraukimą.
 • Kopijuoti / įklijuoti pranešimus kitiems nariams.

Reklama ir prašymai

Chat & Date nėra prekyvietė. Naudoti Chat & Date komerciniais tikslais neleidžiama. Tai apima jūsų renginio, verslo, muzikos ar pasirodymo reklamavimą. Bet kokių paslaugų prašymas taip pat yra griežtai draudžiamas: tai yra veiksmas, kai prašoma kažko iš asmens ar prašoma asmens padaryti neteisėtą veiksmą.

Tai apima:

 • Nuotraukų reklamos paslaugos ar daiktai pardavimui.
 • Intymios paslaugos.
 • įdarbinimas suaugusiųju paslaugoms.
 • Nuorodos į finansines sąskaitas.
 • Nuorodos į peticijas.
 • Nuorodos į komercines svetaines ar prenumeratas.
 • Nuorodos į socialines paskyras.
 • Finansinės pagalbos ar dovanų prašymas.
 • Politinės kampanijos.

Kelios paskyros

Tam, kad Chat & Date būtų kuo malonesnė vieta, nariai negali turėti kelų paskyrų.

Tai apima:

 • Daugiau nei vienos paskyros turėjimą vienu metu.
 • Nuolatinį paskyrų kūrimą ir panaikinimą.

Bendros paskyros

Nekurkite paskyros kaip grupės, su partneriais ar draugais. „Chat & Date“ yra vieta, kur nariai gali būti tikautentiški, individualūs patys.

Kaip moderuojame

Mes naudojams automatizuotais sprendimais ir moderatorių pagalba stebime paskyras bei žinutes, kurios gali pažeisti mūsų bendruomenės Taisykles ir sąlygas. Jei nesilaikote šių gairių ar sąžiningumo kriterijų, mmodratorius gali apriboti jūsų prisijungimą prie Chat & Date arba pašalinti iš Chat & Date visa laikui, nepriklausomai nuo to, ar jūsų veiksmai įvykdyti gyvai ar internetu.