Ruka hadi kwenye yaliyomo

Chat & Date Miongozo ya Jumuiya

Chat & Date ni nafasi ya kuwaunganisha watu walio na fadhili kwa njia salama, njia inayojumuisha wote, na yenye heshima. Ili kukuza mahusiano mazuri na ya usawa, tunawajibisha washiriki wetu kwa jinsi wanavyotendeana.

Mwongozo wetu wa Jumuiya husaidia kuwaweka washiriki wetu salama. Unaweka wazi aina ya habari na mienendo isiyokubalika (kwenye mfumo wetu na nje ya mtandao huu).

Mwongozo wa Wasifu

 • . Unahitaji kuwa na angalau miaka 18 ili ukubalike kujiunga naChat & Date . Kuunda wasifu kimakusudi ukiwa chini ya umri wa miaka 18 hakuruhusiwi. Tuna haki ya kuomba kitambulisho chako ili tuthibitishe umri wako, na tutakuzuia usiingie kwenye jukwaa ikiwa hujafika miaka 18.

 • Picha za Wasifu. Tunataka wasifu wako uonyeshe kuwa unajivunia jinsi ulivyo! Ndiyo maana tunahitaji angalau picha yako moja ya wasifu inayokuonyesha wewe tu na kuonyesha uso wako kamili kwa uwazi. Haturuhusu:
 • Picha za wasifu ambazo zimebadilishwa sana au zilizo na athari za kidijitali zilizotiwa chumvi au zisizo halisi hadi zinafanya iwe vigumu kubainishwa wazi kuwa wewe ndiye uko kwenye picha.
 • Alama, ikoni, fremu au vibandiko vyovyote vilivyowekelewa ambavyo havitokiChat & Date kwenye picha zako za wasifu
 • picha za utani au picha zilizo na maandishi kama picha ya wasifu
 • Picha za wasifu za watoto wakiwa peke yao
 • Picha za wasifu wakiwa hawajavaa nguo.

 • Jina la mtumiaji. Washiriki wanaruhusiwa kutumia herufi za kwanza za majina yao, vifupisho, matoleo yaliyofupishwa ya majina yao, lakabu, majina kamili na majina ya kati. Washiriki si lazima watumie jina lao halali au jina kamili, lakini majina yao yanapaswa kuwa uwakilishi halisi wa jina unalotumia katika maisha ya kila siku. Haturuhusu:
 • Maneno au vifungu vya maneno vinavyokiuka Kanuni zetu za Jumuiya
 • Kutumia jina la mtu mashuhuri au mhusika wa kubuni
 • Maneno au majina yaliyobuniwa (ila tu jina halali) ikijumuisha maneno ya ufafanuzi, alama (km $, *, @,), emoji, nambari au viakifishi

Miongozo ya Maudhui na Maadili

Uchi wa watu wazima na Shughuli za Kingono

Haturuhusu maudhui kwenye wasifu ya uchi, ya ngono au ya maadili machafu. Pia haturuhusu ubadilishanaji wa kibiashara wa shughuli zozote za kimapenzi au ngono, maudhui au huduma, ikijumuisha majaribio ya kuuza, kutangaza au kununua picha au video zinzoonyesha ngono kati ya watu wazima. Fahamu zaidi.

Unyanyasaji na Mwenendo wa Matusi

Jumuiya yetu ni ya kuwaleta pamoja watu wenye fadhili. Haturuhusu habari au tabia inayofanya mtu au kikundi chochote kuhisi kinanyanyaswa, kuonewa au kulengwa. Hii inatia ndani; tabia ya kudharau, matusi, au kutisha; kutoa maoni yasiyotarajiwa juu ya sura ya mtu; kujihusisha na unyanyasaji wa kihisia; vitisho; kuwasiliana mara kwa mara hata wakati sio lazima; au kutamani, kuhimiza, au kusifu vitendo vya ukatili. Pata maelezo zaidi.

Unyanyasaji na Kuwatumia Watoto Vibaya Kingono

Tuna sera ya kutoruhusu kabisa aina yoyote ya kumtumia mtoto vibaya na kumnyanyasa kingono. Haturuhusu maudhui halisi au ya kubuni (km vibonzo, vyombo vya habari, maandishi, vielelezo, au picha za kidijitali) ya kuwafanya watoto wakae kama vyombo vya kingono au kuwahatarisha. Hii inajumuisha maonyesho au mijadala yoyote ya ngono inayohusisha mtoto. Kwa madhumuni ya sera hii, mtoto ni mtu yeyote aliye chini ya umri wa miaka 18. Kupakia, kuhifadhi, tengeneza, kusambaza, au kushawishi mtu yeyote kusambaza picha au filamu zenye unyanyasaji wa watoto kingono, hakuruhusiwi, hata kama nia ni kuonyesha hasira au kuhamasisha jamii kuhusu suala hili. Jifunze zaidi.

Shughuli za Biashara na Promosheni

Jukwaa letu si soko. Haturuhusu Chat & Date kutumiwa kwa madhumuni ya kibiashara au promosheni ambazo hazijapangwa. Fahamu zaidi.

Dawa za kulevya na Bidhaa Zilizodhibitiwa

Haturuhusu washiriki kutumia mifumo yetu kununua, kuuza, kusambaza, au kuwezesha moja kwa moja ununuzi, uuzaji, usambazaji, wa dawa za kulevya na/au matumizi mabaya ya dawa na bidhaa zilizodhibitiwa. Hii ni pamoja na: sigara za kielektroniki, bangi, vifaa vya dawa za kulevya, au matumizi mabaya ya vitu halali kama vile dawa, tumbaku au pombe.Fahamu zaidi.

Mashirika Hatari na Watu halisi

Haturuhusu mashirika au watu halisi wanaotangaza, kutukuza, kuunga mkono au wanaojulikana kuunga mkono misheni za; vurugu, hatari au za kigaidi kuwa kwenye Badoo. Pata maelezo zaidi.

Chuki kuelekea mtu wa utambulisho fulani

Tunajitahidi kukuza jamii inayojumuisha watu wa asili mbalimbali kwenye Badoo. Haturuhusu maudhui au tabia ambayo inakuza au haishtumu chuki, kukosa utu, udhalilishaji, au kudharau jamii zilizotengwa au duni kwa kuzingatia sifa zifuatazo zilizolindwa: rangi/kabila, asili ya kitaifa/utaifa/hadhi ya uhamiaji, tabaka, jinsia, utambulisho wa kijinsia, mwelekeo wa kingono, ulemavu au hali mbaya ya kiafya, au dini/imani. Pata maelezo zaidi

Wasifu Bandia

Chat & Date inaendeleza uhalisi, na tunatarajia washiriki wetu wote wajiwasilishe kwa usahihi kwenye wasifu wao. Haturuhusu uigaji au kujihudhurisha visivyo kwenye jukwaa letu. Hii inatia ndani; "Catfishing" (yaani kuunda utambulisho mtandaoni ambao si wako) au kuweka taarifa za uongo kukuhusu kama; jina, jinsia, umri na makazi. Pata maelezo zaidi.

Habari potovu

Tunapinga usambazaji wa habari za uongo au maudhui ya kupotosha ambayo yanaweza kusababisha madhara makubwa au kuathiri vibaya usalama wa mtu binafsi au wa umma. Hili linajumuisha maudhui ambayo yanakinzana moja kwa moja na mapendekezo au mwongozo kutoka kwa mashirika ya afya ya kimataifa yanayoongoza na yanayotambulika na mamlaka ya afya ya umma, maelezo ya uongo au ya kupotosha kuhusu shughuli za kiraia, na nadharia hatari zisizothibitishwa za uongo Jifunze zaidi.

Ukatili wa Kimwili na Kingono

Haturuhusu maudhui, picha au tabia yoyote inayotekeleza au kutishia vitendo dhahiri vya unyanyasaji wa kimwili au kingono. Hii inajumuisha kuvizia mtu, kutumia jukwaa letu kusaidia, kuwezesha au kuunga mkono juhudi za kuwatumia watu vibaya au usafirishaji haramu wa binadamu, na unyanyasaji wa kingono wa aina yoyote, ambao tunafafanua kuwa kumgusa mtu kwa njia isiyo ya heshima na ya kuamsha hisia za ngono.Fahamu zaidi.

Ulaghai na Wizi

Chat & Date inashutumu ulaghai wowote au shughuli ya wizi inayokusudiwa kulaghai au kuhadaa washiriki na nia ya kuwaibia rasilimali za kifedha au mali. Hii inajumuisha kuomba au kutafuta usaidizi wa kifedha, kumdanganya mtu ili ujinufaishe kifedha, au kujifanya umevutiwa na mtu kimapenzi ili akupe fedha na vitu vingine vya kimwili. Fahamu zaidi.

Unyanyasaji wa Kingono

Haturuhusu unyanyasaji wa kingono. Tunachukulia unyanyasaji wa kingono kuwa tabia isiyo ya kimwili, isiyotakikana na isiyokubalika kati ya washiriki. Hii inajumuisha kumtumia mtu picha za ngono bila yeye kutarajia), kuvaa nguo zinazofichua uchi pindi unapokutana na mpenzi wako, kusambaza au kutishia kusambaza picha za ngono au za mapenzi bila ruhusa ya mtu anayehusika au kuonyeshwa, kutoa maoni au kutuma picha za ngono zisizotakikana, na upendezi wa kingono usio wa kawaida. Fahamu zaidi.

Barua pepe taka

Haturuhusu aina yoyote ya maudhui yasiyotakikana au yasiyo na maana yanayotumwa kwa wingi au kwa kawaida. Hii inajumuisha kutuma viunganishi vinavyopotosha au kuelekeza, kuunda idadi kubwa ya akaunti na kusababisha usumbufu kwa washiriki wengine, au kuwa na akaunti nyingi zinazotumika kwenye mtandao wetu ili kushiriki katika mwingiliano usiotakikana. Pata maelezo zaidi.

Matangazo ya Kujiua na Kujiumiza

Tunajali sana washiriki wetu na tunaelewa kuwa baadhi yao wanaweza kuwa wanakumbana na matatizo ya afya ya akili, wana fikira za kujiumiza, kujiua, ni waraibu wa dawa za kulevya au wana shida ya kula. Ingawa tunawaruhusu washiriki kusimulia matukio yao ya kibinafsi ya masuala haya kwa njia salama, haturuhusu maudhui yoyote yanayoonyesha, endeleza, tukuza au kuwezesha kitu chochote kinachoweza kusababisha kujitoa uhai, kujiumiza, au kutokula ifaavyo au kuharibu umbo la mwili. Jifunze zaidi.

Maudhui ya Vurugu na ya kukera

Haturuhusu maudhui ya vurugu, ya kutisha au ya kukera. Hii inajumuisha kutumia majina yanayohusiana na vurugu katika wasifu, kuweka picha zinazoonyesha damu halisi au isiyo halisi, umajimaji wa mwili wa binadamu, au majeraha, au picha zinazoonyesha bunduki za aina yoyote (isipokuwa tu ni picha ya mtekeleza sheria aliyevaa sare au askari). Jifunze zaidi.

Matumiza mabaya ya Jukwaa

Tunatanguliza juhudi za kuendeleza jumuiya iliyojengwa juu ya miunganisho ya kweli, kwa hivyo majaribio yoyote ya kushawishi miunganisho, mazungumzo au ushiriki kupitia utumizi wa mbinu za kiotomatiki au mwandiko amri, kumepigwa marufuku.

Kuripoti Usalama

Usalama ni kipaumbele cha juuChat & Date . Tunatumia mchanganyiko wa wasimamizi wa kibinadamu na mifumo otomatiki ili kufuatilia na kukagua akaunti zilizoko kwenye Chat & Date. Pia, tunakagua maudhui ambayo yanaweza kuwa kinyume na Mwongozo wetu wa Jumuiya, yanayo weza kuwa kinyume na Sheria na Masharti, au ni ya kudhuru.

Washiriki wetu wana jukumu muhimu katika usalama waChat & Date na kuripoti maudhui au tabia ambayo inaweza kukiuka Mwongozo wetu wa Jumuiya. Kitu chochote kikitokea ambacho kinakufanya ukose raha au kutohisi uko salama, tunakuhimiza sana Umwondoe mtu huyo kama mwenzina - au Umzuie kwenye akaunti na Umripoti – mshiriki huyo. Tazama makala hii kwa maelezo zaidi kuhusu kile kinachotokea unaporipoti jamboChat & Date .

Hata hivyo, tafadhali zingatia kwamba kutokubaliana au kutompenda mshiriki/mwanachama au maudhui yake si lazima iwe sababu ya kumripoti. Tunaweza kuchukua hatua dhidi ya mshiriki ikiwa tutagundua kuwa anaunda ripoti za uongo au zisizofaa kimakusudi dhidi ya washiriki wengine kulingana na sifa zao zinazolindwa. Hii inatia ndani kuripoti watu waliobadili jinsia au washiriki wasiojua utambulisho wao wa kijinsia au kutuma ripoti za uongo mara kwa mara za tabia mbaya.

Falsafa ya Utekelezaji

Ni lazima washiriki wote watii sheria za jukwaa hili zilizofafanuliwa na kurejelewa katika Miongozo yetu ya Jumuiya. Ikiwa unatenda kinyume na miongozo ya jumuiya ya Chat & Date, maadili yake, au vinginevyo kutenda kwa njia yoyote tunayoamini kuwa inaweza kudhuruChat & Date au washiriki wake, tunaweza kuchukua hatua mbalimbali dhidi ya akaunti yako. Wakati wa kubainisha adhabu ya kukiuka miongozo ya jumuiya yetu, tunazingatia mambo kadhaa.

Kwa mfano, tunaweza:

 • Kuondoa maudhui
 • Toa onyo
 • Kumpiga marufuku mshiriki mhalifu kutoka kwa baadhi au programu zote za Bumble Inc.

Inapohitajika, tunaweza pia kushirikiana na watekelezaji sheria ili kusaidia katika uchunguzi wa uhalifu unaohusiana na mwenendo wa mshiriki.

Jinsi unavyowatendea wengine ukiwa nje ya programu ya Chat & Date pia inaweza kusababisha hatua dhidi ya akaunti yako. Iwapo tutafahamishwa kuhusu kisa cha mshiriki kumtendendea isivyofaa mwenzake wanapofanya miadi, anapokutana na marafiki, anapotuma ujumbe mfupi nje ya jukwaa letu, au madai yanayohusisha uhalifu au mwenendo mbaya uliofanywa zamani au nje ya Chat & Date , tunaweza kuchukua hatua kana kwamba ilifanyika kwenye jukwaa letu.

Ikiwa unaamini tumefanya makosa kwa kuchukua hatua dhidi ya akaunti au maudhui yako, unaweza kuwasiliana nasi hapa.


Ikiwa una maswali au maoni yoyote kuhusu Miongozo ya Jumuiya ya Chat & Date, tafadhali wasiliana nasi. Timu yetu ya usaidizi inapatikana hapa.

wakati wowote ili kukusaidia.