Mga Patnubay ng Komunidad ng Chat & Date

Ang Chat & Date ay ang lugar na tunay na tapat ang pakikipag-date. Ang aming hangarin ay ang lumikha ng isang lugar kung saan lahat ng tao ay maaring maging totoo tungkol sa kanilang sarili at sa kung ano ang kanilang hinahanap. Gusto naming lahat ng tao ay sumaya sa kanilang karanasan sa Chat & Date, at gamitin ng ligtas at responsable ang aming platform. Para masiguro na ito ay pareho sa lahat ng tao sa aming komunidad, mayroon kami ilang mga patnubay na susundin.

Panatiliing tunay

Pakiusap maging tapat kung sino ka talaga. Kami ay umaasa na makakatagpo ka sa offline ng mga tao sa pamagitan ng Chat & Date, kaya kailangan mong gumamit ng tunay mong pangalan, larawan at impormasyon sa iyong profile. Mariin naming nirerekomenda ang paggamit ng aming photo verification tool para malaman ng ibang mga miyembro na ang iyong profile ay lehitimo - sa oras na ito ay nakompleto, maari ka ring pumili na maipakita sa ibang mga beripikadong profile ✅

Di namin pinapayagan ang shared accounts. Habang alam namin na lahat ng mga relasyon ay natatangi, hindi mo pwedeng ibahagi ang iyong Chat & Date account o italaga ito bilang isang grupo na may mga kapartner o mga kaibigan. Kami ay isang lugar na sinisiyasat na bilang ikaw ay tunay at tanging sarili mo.

Gamitin ang aming mga katangian! Mayroon kami nito na napaloob sa app at sa web para sigurohing gawin ang inyong mga chat ay ✨. Pakiusap kuwag kopyahin at idikit ang parehong mga mensahe sa lahat ng mga taong gusto mo - lumaan ka ng oras para siyasatin kung ano ang kanilang kalagayan sa pagbabasa ng mga tanong na nasa kanilang profile o gumamit ng isa sa aming “good openers”. Baka matuklasan mo na pareho pala kayong mga Geminis na gustong-gustong kumain ng pizza sa kama tuwing mga umaga ng Linggo - mamaya mo na kaming pasalamatan.

Panatiliin itong mabuti

Sumisikap kami na maging bukas sa lahat kung maari, sa lahat ng aming gawain. Ito rin ang aming hiling na gawin ninyo - kung hindi niyo gusto gawin o sasabihin sa tunay na buhay, gayon, pakiusap huwag gawin ito sa online.

May patakaran kaming zero-tolerance policy sa mapoot na pagsasalita. Kasama nito ang lahat ng materyal na nagpapahiwatig ng kahit anong porma ng diskriminasyon; kasama ang (subalit hindi limitado sa) lahi, etnisidad, pagkakasapi ng relihiyon, kakayahan, gender identity, edad, national origin, sexual orientation, o kahit anong bagay na direktang nakakasakit sa kahit sinong miyembro ng particular na komunidad. Kung ang iyong profile o iyong mga mensahe sa chat ay nagpapahiwatig nito sa kahit anong paraan, aming permanenteng alisin ang iyong account. Habang aming hinihimok kayo na maging tapat kung ano ang iyong gusto, pakiusap huwag gumamit ng linggwaheng nakakasakit sa iyong profile. Kabutihan ay siyang susi. 💜

Panatiliin itong ligtas

Ang iyong kaligtasan ay ang aming sukdulang importansya para sa amin. Pakiusap huwag ipaskil ang iyong apilyedo, numero ng telepono, bahay o adres ng trabaho, mga detalye ng email o social media account kahit saan sa iyong pampublikong profile. Kapag nagmemensahe sa isang tao, nirerekomenda namin na panatiliin ang iyong pag-uusap sa loob ng app o site kung saan mayroon kaming mga nakatalagang mga proseso para tulungan kayo na maging ligtas. Maari mong mabasa ang tungkol sa aming mga payo ng kaligtasan dito.

Mga pagtubay sa Larawan

Mga larawang malinaw na nagrerepresenta sa iyo ay mabuti sa isang magandang profile. Pakiusap sigurohing ito'y mangyari sa inyong pag-upload ng mga larawan:

  • Tinatampok kahit sinomang may edad 18 anyos pababa
  • Malabo ang iyong mukha
  • May watermarks, logos, overlaying text o matinding editing
  • Naglalaman ng pornograpiya o explicit content
  • Gumagamit ng ibang tao o mga artista na di naman ikaw (maliban kung ikaw talaga si Beyoncé)
  • Magpakita ng bawal na nilalaman, bayolente o nakakasakit na materyal

Nais naming makuha mong lubos ang iyong karanasan ng Chat & Date, at maging malayang ipahayag ang iyong sarili at malayang sumaliksik ng anong gusto mo, na walang negatibong epekto sa ibang mga tao.

Gumagamit kami ng kombinasyon ng automated systems at isang team ng moderators para magmonitor at magrepaso ng mga account at mga mensahe para sa nilalaman nito na nagtuturo ng mga paglabag sa itong mga Patnubay at sa ating Mga Takda at mga Kondisyon. Kung hindi mo respetohin itong mga patnubay o aming Honesty Pledge, maari naming ipagbawal iyong akses sa Chat & Date o permanenteng alisin ang iyong Chat & Date account (kung ang iyong mga kilos nangyari ng online o offline).

Pinagmamalaki namin ang pagkaroon ng isa sa pinakamalaki at kailan mang lumalaking mga komunidad sa mundo ng online dating, at kami ay umaasa na kayo ay maging masaya bilang kasapi nito :)